نمایش 1–16 از 40 نتیجه

برنج هاشمی معطر درجه یک شمال – 100 کیلوگرم

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,850,000 تومان است.
    بعد از برنج صدری در حال حاضر برنج هاشمی در رده دوم مرغوب ترین برنج ایرانی است یکی

برنج هاشمی معطر درجه یک شمال – 5۰ کیلوگرم

قیمت اصلی 7,750,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,925,000 تومان است.
  بعد از برنج صدری در حال حاضر برنج هاشمی در رده دوم مرغوب ترین برنج ایرانی است یکی از

برنج هاشمی معطر درجه یک شمال – 20 کیلوگرم

قیمت اصلی 3,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,770,000 تومان است.
  بعد از برنج صدری در حال حاضر برنج هاشمی در رده دوم مرغوب ترین برنج ایرانی است یکی از

برنج هاشمی معطر درجه یک شمال – 10 کیلوگرم

قیمت اصلی 1,550,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,385,000 تومان است.
بعد از برنج صدری در حال حاضر برنج هاشمی در رده دوم مرغوب ترین برنج ایرانی است یکی از خوشپخترین

برنج هاشمی معطر درجه یک شمال – 1 کیلوگرم

قیمت اصلی 155,000 تومان بود.قیمت فعلی 138,500 تومان است.
بعد از برنج صدری در حال حاضر برنج هاشمی در رده دوم مرغوب ترین برنج ایرانی استیکی از خوشپخترین و

برنج هاشمی معطر درجه یک شمال – 5 کیلوگرم

قیمت اصلی 775,000 تومان بود.قیمت فعلی 692,500 تومان است.
بعد از برنج صدری در حال حاضر برنج هاشمی در رده دوم مرغوب ترین برنج ایرانی است یکی از خوشپخترین

عسل اصل رویال دماوند

قیمت اصلی 200,000 تومان بود.قیمت فعلی 145,000 تومان است.

زعفران نگین رانسا 1 مثقال

قیمت اصلی 190,000 تومان بود.قیمت فعلی 165,000 تومان است.

پک زعفران نگین و هل رانسا 1مثقال

قیمت اصلی 235,000 تومان بود.قیمت فعلی 220,000 تومان است.

زعفران سرگل رانسا 1 مثقالی

قیمت اصلی 165,000 تومان بود.قیمت فعلی 145,000 تومان است.

هل رانسا 20 گرمی

قیمت اصلی 65,000 تومان بود.قیمت فعلی 40,000 تومان است.

زعفران نگین رانسا 2 مثقال

قیمت اصلی 340,000 تومان بود.قیمت فعلی 330,000 تومان است.

زعفران نگین رانسا طرح خاتم 3 گرمی

قیمت اصلی 195,000 تومان بود.قیمت فعلی 150,000 تومان است.

پک زعفران نگین و هل رانسا طرح خاتم 3 گرمی

قیمت اصلی 220,000 تومان بود.قیمت فعلی 180,000 تومان است.

زرشک رانسا 250 گرم

قیمت اصلی 55,000 تومان بود.قیمت فعلی 38,000 تومان است.